Ostrzeżenie prawne

Ostrzeżenie prawne
Jeśli dotarłeś do tej sekcji tej witryny, to dlatego, że bez wątpienia chcesz dowiedzieć się więcej o relacjach, jakie możemy mieć w tej przestrzeni. To znaczy, aby poznać dane dotyczące aktywności, cel sieci, jakie informacje w sieci są wykorzystywane i co jest robione z twoimi danymi, jakie są prawa i obowiązki, które mamy między nimi i mieć wyjaśnienie, jakie są procedury w celu ochrony Twoich danych osobowych i zachowania poufności https://wszystkierozwiazania.com/.
W tej przestrzeni użytkownik będzie mógł znaleźć wszelkie informacje dotyczące warunków prawnych, które określają relacje pomiędzy użytkownikami a https://wszystkierozwiazania.com/ podmiotami odpowiedzialnymi za tę stronę. Jako użytkownik ważne jest, aby znać te warunki przed kontynuowaniem nawigacji.
Https://wszystkierozwiazania.com/ jako odpowiedzialna za tę stronę, zobowiązuje się do przetwarzania informacji użytkowników i klientów z pełnymi gwarancjami oraz do przestrzegania krajowych i europejskich wymogów regulujących gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników.
Niniejsza strona internetowa jest zatem ściśle zgodna z ustawą organiczną 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (LOPD) oraz z dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia, znanym jako opracowanie rozporządzenia LOPD.
Jest również zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RGPD), a także z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o społeczeństwie informacyjnym oraz usługi handlu elektronicznego (LSSICE lub LSSI).

Ogólne warunki użytkowania
Niniejsze Ogólne Warunki regulują korzystanie (w tym sam dostęp) ze stron internetowych, członków serwisu https://wszystkierozwiazania.com/, w tym udostępnianych w nich treści i usług. Każda osoba, która ma dostęp do sieci, Https://wszystkierozwiazania.com/ ('użytkownik') zgadza się na przestrzeganie Ogólnych Warunków obowiązujących przez cały czas trwania portalu Https://wszystkierozwiazania.com/.

Gromadzone dane osobowe
Wszystkie informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.
Zobowiązania i obowiązki użytkowników
Użytkownik jest poinformowany i akceptuje, że dostęp do tej strony w żaden sposób nie oznacza nawiązania współpracy handlowej z Https://wszystkierozwiazania.com/. W ten sposób użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązujących przepisów, dobrej wiary i porządku publicznego.
Korzystanie z witryny w celach niezgodnych z prawem lub szkodliwych lub które w jakikolwiek sposób mogą spowodować szkody lub uniemożliwić normalne funkcjonowanie witryny jest zabronione. W odniesieniu do zawartości tej strony zabrania się:
• Jego powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie w całości lub w części, chyba że masz wyraźne upoważnienie jako prawowity właściciel.
• Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub https://wszystkierozwiazania.com/ jako prawowitego właściciela
• Jego wykorzystanie do celów komercyjnych lub reklamowych
W korzystaniu z sieci, Https:wszystkierozwiazania.com/ użytkownik zgadza się nie dokonywać jakichkolwiek zachowań, które mogłyby naruszyć wizerunek, interesy i prawa Https://wszystkierozwiazania.com/ lub osób trzecich lub mogące uszkodzić , wyłączyć lub przeciążyć portal http://wszystkierozwiazania.com/ lub w jakikolwiek sposób uniemożliwić normalne korzystanie z sieci.
Użytkownik musi jednak mieć świadomość, że zabezpieczenia systemów komputerowych w Internecie nie są całkowicie niezawodne i dlatego Https://wszystkierozwiazania.com/ nie mogą zagwarantować braku złośliwego oprogramowania lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych. (oprogramowania i sprzętu) użytkownika lub w jego elektronicznych dokumentach i plikach w nich zawartych, chociaż dokładamy wszelkich niezbędnych środków i odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby uniknąć obecności tych szkodliwych elementów.

Środki bezpieczeństwa
Dane osobowe przekazane przez użytkownika Https:wszystkierozwiazania.com/ mogą być przechowywane w zautomatyzowanych bazach danych lub nie, których własność odpowiada wyłącznie Https:wszystkierozwiazania.com/, przy założeniu wszelkich środków technicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa gwarantujących poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji, zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów o ochronie danych. .
Komunikacja pomiędzy użytkownikami a https://wszystkierozwiazania.com/ odbywa się bezpiecznym kanałem, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantuję najlepsze warunki bezpieczeństwa, tak aby gwarantowana była poufność użytkowników.
Platforma rozwiązywania konfliktów
Udostępniamy również użytkownikom platformę rozwiązywania sporów udostępnioną przez Komisję Europejską, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej
Na mocy postanowień art. 8 i 32 ust. 1 akapit drugi Prawa własności intelektualnej powielanie, dystrybucja i komunikacja publiczna, w tym sposób ich udostępniania, całości lub części zawartości tej strony internetowej, w celach komercyjnych , we wszelkiej pomocy i wszelkimi środkami technicznymi, bez zezwolenia https://wszystkierozwiazania.com/. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej posiadanych przez https://wszystkierozwiazania.com/.
Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, zawierająca bez wyczerpującego charakteru tekst, oprogramowanie, treść (w tym strukturę, wybór, układ i prezentację), zdjęcia, materiały audiowizualne i grafiki, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi prawnie uzasadnionymi prawa, zgodnie z umowami międzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną oraz innymi prawami majątkowymi i prawami Hiszpanii.
W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że ​​doszło do naruszenia ich prawnie uzasadnionych praw własności intelektualnej w związku z wprowadzeniem pewnych treści do sieci, musi powiadomić o tym Https://wszystkierozwiazania.com/, wskazując:
• Dane osobowe zainteresowanego, do którego prawa zostały rzekomo naruszone, lub wskazanie przedstawicielstwa, z którym działa w przypadku zgłoszenia roszczenia przez osobę trzecią inną niż zainteresowana.
• Wskazać treści chronione prawami własności intelektualnej i ich lokalizację w sieci, akredytację wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona odpowiada za prawdziwość informacji podanych w zgłoszeniu.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności
Https://wszystkierozwiazania.com/ nie udziela żadnych gwarancji ani w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą być spowodowane przez:
• Brak dostępności, utrzymania i efektywnego działania sieci lub jej usług i treści;
• Istnienie w treści złośliwego oprogramowania, złośliwych lub szkodliwych programów;
• Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użycie lub sprzeczne z niniejszą informacją prawną;
• Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom w serwisie.
• Dostawca w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej witryny.
Obowiązujące prawo i jurysdykcja
Ogólnie rzecz biorąc, relacje pomiędzy Https:wszystkierozwiazania.com/ i użytkownikami jej usług telematycznych, obecnymi na tej stronie, podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji.
Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków Prawnych lub jakichkolwiek komentarzy dotyczących portalu https://wszystkierozwiazania.com/ prosimy o kontakt:

 

 

 

 

Go up

Użyj pliku cookie, aby zapewnić migrację w sieci. Będziemy nadal korzystać z tej strony, założymy to Więcej informacji